AN INTEGRATED APPROACH IN CYTOMORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF EXUDATES IN OVARIAN CANCER USING THE SER-1 BIOCHIP TEST SYSTEM

I.A. Kruglova1,4, S.V. Zinovev2, O.V. Utkin3, A.N. Denisenko1, P.S. Zubeev4, E.P. Abalikhina4, E.Yu. Chernavina4, N.A. Illarionova2, S.V. Gamayunov2 1City Hospital №35, Nizhny Novgorod 2Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncological Dispensary, Nizhniy Novgorod 3Nizhny Novgorod Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after acad. I.N. Blokhina of Rospotrebnadzor, Nizhny Novgorod 4City Hospital №33, Nizhny Novgorod Kruglova Irina … Читать далее