DRUG AND RADIATION THERAPY OF METASTATIC SPINAL LESIONS

A.V. Yarikov1-3, O.A. Makeeva4, R.M. Kabardaev5, A.O. Dubskikh6, S.F. Kuznetsov5, A.Yu. Ermolaev7, O.A. Perlmutter2, A.P. Fraerman2, I.I. Smirnov2, A.G. Zabikhova8, A.M. Ermolaeva9, A.G. Sosnin10, A.S. Mukhin11, S.N. Pardaev12, I.V. Gunkin4, R.S. Dzhindzhikhadze7, K.A. Borzov5, S.N. Tsybusov3, A.A. Kalinkin13, A.E. Simonov2, A.O. Kotelnikov14, I.I. Garipov14, M.V. Khomchenkov14 1Privolzhsky district Medical Center FMBA, Nizhny Novgorod 2City Clinical … Читать далее

MODERN ISSUES OF IMPACT CHEMOTHERAPY AND RADIOTHERAPY ON CARDIOVASCULAR SYSTEM IN ONCOLOGY PATIENTS

A.F. Khalirakhmanov1,2, E.A. Gaziev2, S.V. Zinchenko1,2, N.I. Bariev1, A.Z. Sharafeev2, I.V. Ryabchikov1 1Kazan Federal University, Kazan 2University Hospital, Medical part of Kazan Federal University, Kazan  Khalirakhmanov A.F. — PhD, Doctor of the Department of X-ray diagnostic methods and treatment of University Hospital, Medical part of Kazan Federal University 1a Chekhov Str., Kazan, Russian Federation, 420043, … Читать далее